Bedøm artiklen

Hvad enten du sidder i bestyrelsen i din grundejerforening, andelsboligforening eller dine børns håndboldklub, kan det være relevant med en bestyrelsesansvarsforsikring. Som navnet næsten antyder, dækker en bestyrelsesansvarsforsikring dit ansvar som bestyrelsesmedlem. Dette indebærer bestyrelsesposter i selskab med hjemsted i Europa, og dækker krav rejst i hele verden, pånær krav rejst i USA eller Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning.

Hvorfor skal jeg have en bestyrelsesansvarsforsikring?

I 2013 blev det slået fast af Højesteret, at et bestyrelsesmedlem i en grundejerforening kan blive gjort erstatningsansvarlig for hans eller hendes handlinger, hvis det skulle ende ud i en tabt retssag. På denne måde bærer bestyrelsesmedlemmer altså et personligt ansvar for egne handlinger. Dette gør sig ligeledes gældende for bestyrelser i sportsforeninger, andre boligforeninger og sammenslutninger, det arbejder med formålet om at varetage medlemmers interesse. Som det kan udledes af det foregående er det altså alle typer af foreninger, der kan have brug for en bestyrelsesansvarsforsikring. Dette også fordi man som medlem i en bestyrelse har pligt til selv at vurdere, om bestyrelsens dispositioner er forsvarlige. Hvis ikke dette er tilfældet, er det også din pligt, som medlem, at sige fra. Et bestyrelsesansvar kan bestå i, at du påtager dig en række opgaver og derved pligter for det selskab, som du sidder i bestyrelsen for. Her kan kreditorer vælge at sagsøge bestyrelsesmedlemmer, og gøre dem ansvarlige for krav, og dermed et erstatningsansvar. Når du først er blevet pålagt dette,  er det heller ikke muligt at træde ud af bestyrelsen for at undslippe erstatningsansvar. Hvis du pådrager dig dette, er det altså kun bestyrelsesansvarsforsikringen, der kan hjælpe dig.

Se også:
  Fordele ved at have dit kontor i København

Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

Ud fra ovenstående kan det altså siges, at bestyrelsesansvarsforsikringen dækker det ansvar, som du kan blive pålagt som bestyrelsesmedlem under bestyrelsesarbejde, hvis dine eller bestyrelsens handlinger eller undladelser kan forvolde tab for kreditorer eller andre. En af de væsentlige fordele ved at have en personlig bestyrelsesansvarsforsikring er, at det er din forsikring, hvorfor du er uafhængig af kollektive ledelsesforsikringer. Derudover har du fuld kontrol over din forsikring, og hvad den dækker over. En anden god grund til at tegne en bestyrelsesforsikring er, at du er personlig dækket for 5 mio. danske kroner, hvoraf der ingen selvrisiko er. Det kan også være, at du er med i flere bestyrelser. Måske er du både med i bestyrelsen i din drengs fodboldklub og med i bestyrelsen i din grundejerforening? Hvis dette er tilfældet, skal du ikke fortvivle. En tredje god grund til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring er nemlig, at den er ubegrænset af bestyrelsesposter. Det vil sige, at du kan være medlem af lige så mange bestyrelser, som du vil, under selvsamme forsikring.  Derudover dækker forsikringen også på toppen af eventuelle kollektive ledelsesforsikringer. Hvis du står i den situation, at du også har en direktionspost, anbefales det, at du tegner en kombineret bestyrelses- og direktionsforsikring. Ved dette bliver både dit direktionsansvar i en post dækket, samt bliver dit bestyrelsesansvar dækket i et ubegrænset af antal poster.