Bedøm artiklen

Hvis man kan tale om, at danskerne har et modersmål nummer to, må det være engelsk. Det gælder særligt for de unge, der vokser op i en globaliseret verden med sociale medier og internetplatforme, hvor sproget er engelsk.

De unge har et øre for engelsk, der i nogle tilfælde betyder, at de sprogligt færdes mere naturligt på engelsk end på dansk. Det gælder i hvert fald for tale på engelsk.

Unge gamere er vokset op i en vitual reality, hvor ‘modersmålet’ er engelsk. De spiller med og mod andre unge fra hele verden og kommunikerer på engelsk med den største selvfølgelighed.

Streamingtjenester som Viaplay, Netflix og HBO Nordic er tilsvarende domineret af engelsksprogede film og serier, så det er ikke så sært, at unge mennesker forstår engelsk tale, som var det kommet ind med modermælken.

 

Engelsk i uddannelsessystemet

 

Men én ting er at game på engelsk og se en afsnit af Desperate Housewifes. Noget helt andet er at skrive et fejlfrit og flydende akademisk engelsk.

Det udfordrer stadig, selv om engelsk sprog dominerer i uddannelsessystemet, hvor flertallet af fagbøger er skrevet på engelsk. Det gælder særligt på de videregående uddannelser. På flere og flere studier kan de studerende også aflevere opgaver på engelsk. Det gælder særligt de lange opgaver som specialer og ph.d.-afhandlinger.

Akademisk engelsk adskiller sig meget fra det uformelle chat-lignende engelsk, som unge bruger på nettet. Så i forhold til skrivning af opgaver på engelsk, kan der være al mulig grund til at få udført professionel korrekturlæsning, fx af specialet eller ph.d.-afhandlingen på engelsk. Om korrekturlæsning af engelske opgaver kan du læse mere her.

Se også:
  Skal bilen skrottes? Få mest muligt ud af det

 

Engelsk korrektur på opgaver

 

Når en professionel korrekturlæser retter en universitetsopgave på engelsk, fx en bacheloropgave, et speciale eller en anden afhandling, kan man være sikker på, at alle fejl rettes. Det gælder stavefejl, kongruensfejl, fejl i ordstilling, fejl i verbalfraser, tegnsætningsfejl og alle andre fejltyper.

Dertil kommer, at korrekturlæseren typisk har en videnskabelig og akademisk baggrund. Det kræver nemlig mere end blot viden om engelsk retskrivning at rette opgaver på engelsk. Akademisk sprog er en særlig genre med sine egne sproglige træk, og netop indsigt i akademisk sprog vil gøre korrekturen bedre. Når korrekturlæseren fx omformulerer en passage, der er skrevet i en uklart engelsk, vil fortrolighed med akademiske skrivemåde naturligvis være en kæmpe fordel. Det gælder særligt for korrekturlæsning af ph.d.-afhandlinger på engelsk. Sproget er i den grad videnskabeligt, og det kan man simpelt ikke rette med høj kvalitet, med mindre man har en dyb indsigt i akademisk engelsk.

 

Amerikansk engelsk eller britisk engelsk?

 

Hvis man vælger professionel hjælp til engelsk korrekturlæsning, bør man sikre sig, at korrekturlæseren behersker den version af engelsk, som opgaven er skrevet på.

I den akademiske verden trives amerikansk engelsk og britisk engelsk side om side, men der er væsentlige forskelle på sprogene. Særligt når det gælder stavemåde.

Hvis man fx skriver en ph.d.-afhandling, som man ønsker bliver læst i et amerikansk forskningsmiljø, er det naturligvis afgørende, at sproget er korrekturlæst med amerikansk engelsk for øje. Det samme gælder for mulige videnskabelige artikler, man måtte skrive og publicere som en del af sit forskningsprojekt.

 

Hvad gør engelsk korrekturlæsning ved karakteren?

 

Se også:
  Er din bil udtjent og træt, bør du skrotte den forsvarligt

Det spørgsmål kan ikke besvares entydigt, men det en kendsgerning, at korrektheden og formuleringsevnen tæller med i bedømmelsen af en opgave afleveret på en videregående uddannelse, fx et universitet. Det står ganske enkelt i de fleste eksamensbekendtgørelser, at sproget tæller med i bedømmelsen.

Når det er sagt, er det selvfølgelig altid intentionen med en opgave, hvad enten den er på dansk, engelsk eller et tredje sprog, at det faglige indhold formidles så ubesværet som muligt. Det vil en korrekturlæsning på engelsk bidrage til.

Man afleverer en fejlfri og velformuleret opgave, der potentielt kunne være skrevet af en studerende med engelsk som modersmål.