Bedøm artiklen

Langt de fleste danskere har en opsparing. Denne kan være dedikeret til ferie, ny bil, bolig osv. eller blot til at have stående til at dække uforudsete udgifter. Det er fornuftigt at have et beløb til rådighed til uforudsete udgifter, men hvis opsparingen ikke er dedikeret til noget bestemt, er det faktisk langt mere logisk at investere opsparingen frem for blot at have den stående på en bankkonto.

Renteniveauet er på et historisk lavt niveau, hvilket betyder at man kan låne penge billigere end nogensinde. Hvis man er interesseret i dette bør man altid benytte en lånesammenligningsside, såsom www.lån.dk. Det lave renteniveau er også ensbetydende med en historisk lav forrentning af kapital på indlånskonti – i nogle tilfælde betaler man endda for at have penge stående i banken. Dette betyder, at aktier og investering er blevet mere aktuelt end nogensinde tidligere.

Rentes rente effekten

Det langsigtede inflationsmål fra ECB (Den Europæiske Centralbank) er 2%. Sammenholdes dette med en forrentning på omkring 0%, betyder det, at dine penge faktisk bliver mindre værd, hvis du blot har dem stående på en passiv konto. Historisk set har aktiemarkedet altid givet et årligt afkast på 7-9%, hvilket er en ideel mulighed at benytte, hvis man alligevel bare har penge stående på kontoen.

Et eksempel kunne være en opsparing på 100.000 kr., en 20-årig periode med 0% i indlånsrente, inflationsniveau på 2% og et gennemsnitligt afkast på 8% i aktiemarkedet.

Hvis man blot lader de 100.000 kr. stå på en bankkonto til 0% i rente, vil man i slutningen af perioden stadig blot have 100.000 kr. på kontoen, men grundet inflationen vil dette beløb kun svare til 100.000*0,98^20=66.670 kr. i nutidspenge.

Se også:
  Kom med på den nyeste mode

Hvis man derimod investerer de 100.000 kr. i aktiemarkedet, vil de i slutningen af perioden have en værdi i nutidspenge på 100.000*1,06^20=320.713 kr.

Det illustreres helt klar, at man bør investere sine penge, men mange personer er bekymret for den risiko som investering indebærer.

Tidshorisont og risikospredning

For at opnå et gennemsnitligt afkast på 7-9% om året, er det helt centralt, at man har den rette tidshorisont og risikospredning. Hvis tidshorisonten er mere end 10 år er investeringen langsigtet og man kan være forholdsvis sikker på, at aktiemarkedet nok er steget i denne periode. Aktiemarkedet har ligesom økonomiske konjunkturer udsving, hvilket betyder, at man i kortere perioder sagtens kan tabe mange penge, men langsigtet vil markedet altid genvinde det tabte.

Derudover er det vigtigt at have den korrekte risikospredning. Hvis man kun køber aktier i to forskellige virksomheder, er dette lav risikospredning og der vil altid være en risiko for at en af virksomhederne går konkurs eller taber en stor del af sin værdi. Hvis man derimod køber et helt index, såsom det danske OMXC25, køber man reelt set 25 forskellige virksomheder, hvilket minimerer risikoen for at en enkelt virksomhed trækker afkastet på investeringen ned.