Bedøm artiklen

På dit arbejde skal du have mulighed for at råbe højt, hvis der er forhold på din arbejdsplads, som potentielt udgør risici for dit og dine kollegers helbred. Som menig medarbejder kan man måske frygte, at ledelsen bare vil vende det døve øre til, så derfor er det en rigtig god idé at udpege en arbejdsmiljørepræsentant, som kan tale med ledelsen på vegne af de ansatte. Find din arbejdsmiljørepræsentant her.

Det er arbejdsmiljørepræsentanten, man som lille arbejdermyre kan gå til, hvis der er nogle fysiske eller psykiske forhold i arbejdsmiljøet, som ikke spiller. Det er så repræsentantens job at tage en snak med ledelsen om problemerne, så der kan findes en løsning på dem. Ved at have en repræsentant for arbejdsmiljø får man en stemme, som taler højere, end hvis der ingen repræsentant var.

Derudover er der en fordel ved at have én konsistent person til at tale med ledelsen om arbejdsmiljø og mulige sikkerhedsfarer. I stedet for at skulle håndtere en vred pøbel virker det mere diplomatisk og knap så afskrækkende blot at skulle tale med en enkelt repræsentant.

 

Det kan være obligatorisk at skulle have en arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdspladser med ti eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljørepræsentant, fordi arbejdspladser med ti eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation – kaldes også AMO i forkortet version. Formålet med AMO er at sikre, at de ansatte møder ind på en tryg og sikker arbejdsplads. AMOs opgave er at systematisere arbejdsmiljøarbejdet og løbende arbejde med det, så de ansatte trives på deres arbejde, og så potentielle problemer i forhold til arbejdsmiljø forebygges.

Se også:
  Med en dansk VPN har du store fordele

AMO skal bestå af en eller flere arbejdsledere samt en eller flere udnævnte arbejdsmiljørepræsentanter, og det er arbejdsgiveren selv eller en repræsentant for denne, som er formand for organisationen. Gruppen skal så samarbejde om at varetage arbejdsmiljøarbejdet, så det gavner alle i virksomheden.

 

Man skal vælge sin repræsentant med omhu

Eftersom arbejdsmiljørepræsentanten skal fungere som de ansattes talsmand eller talskvinde, er det vigtigt, at man tager højde for, hvem det rent faktisk er, at man udpeger til repræsentant. Der følger et stort ansvar med titlen som arbejdsmiljørepræsentant og til en vis grad også en vis portion magt, da denne person er med til at sætte dagsordenen for, hvilke forhold der skal tages hånd om, når AMO samles.

Det er kun de ansatte, som må medvirke til at udvælge deres repræsentant. Det er forbudt for ledelsen at deltage i valget, men det er ledelsens ansvar at sørge for, at der bliver afholdt et valg. Så når man bliver bedt om at vælge en person, som man mener, er værdig til at påtage sig rollen som arbejdsmiljørepræsentant, skal man tænke sig om, som var det et kommunalt eller folketingsvalg.

 

Hvem kan vælge, og hvordan foregår valget?

Alle ansatte kan være med til at vælge repræsentanten, og det gælder også praktikanter, deltidsansatte lærlinge og så videre. Arbejder man på kontor, i butik eller med administration, er det kun ansatte, der arbejder mere end 10 timer, som kan være med til at vælge.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan både repræsentere alle ansatte på arbejdspladsen, men det er også muligt at vælge flere talsmænd eller -kvinder, som kan repræsentere de forskellige afdelinger.

Se også:
  Derfor bør du overveje at reklamere på busser

Selve valget af repræsentant kan foregå på forskellige måder. Der kan for eksempel blive afholdt et møde, hvor alle kan deltage, eller der kan blive afholdt en afstemning, hvor alle ansatte kan afgive deres stemme inden en bestemt deadline.

Når valget er afholdt, skal man informere ledelsen om resultatet. Ledelsen har mulighed for at gøre indsigelse mod resultatet, men kun hvis de er usikre over, hvorvidt reglerne er blevet håndhævet under valget. Ledelsen har intet at skulle have sagt i forhold til den valgte repræsentant.