Bedøm artiklen

Der findes mange virksomheder, der sender deres ansatte på kommunikationskurser. Men hvad er værdien for både den ansatte og virksomheden. Kan det med andre ord betale sig at investere i kommunikationen?

Kommunikation giver medarbejderen klare kompetencer

Det findes mange måder at kommunikere på. Og gøres det rigtigt, omtaler man ligefrem kommunikation som et ”magtmiddel”.

Som medarbejder er et kommunikationskursus med til at give en langt bedre forståelse og udføring af både intern og ekstern kommunikation. Det betyder, at medarbejderen bliver bedre til at servere det rette budskab og de pointer, der er nødvendige for at skabe relationer til andre.

Fordi kommunikationen aldrig bør være 100% envejs, bliver den ansatte ligeledes trænet i at lytte og forstå, så personen også forstå andre, deres bekymringer, frustrationer, tvivl eller bare vurdering inden for bestemte områder.

Det giver også bedre forståelse for, hvordan man håndterer konflikter, får andre på arbejdspladsen til at føle sig set og i det hele taget fremstår troværdig og robust i sin professionelle rolle.

Mange af disse kvaliteter taler naturligvis ikke blot til den almindelige ansatte, men også personer, der besidder en stilling som mellemleder eller leder. Klar kommunikation fjerner misforståelser og skaber klarhed for alle. Og netop heri findes nogle af de særlige fordele, som virksomheden vil nyde godt af.

Virksomheden får værdi

Hvilken konkret værdi får virksomheden af at sende den ansatte på et kommunikationskursus? Det spørgsmål er interessant, da det naturligvis ikke er gratis at sende sine medarbejdere på et kursus.

Svaret er, at de ansatte bliver bedre til at forklare, forstå og samarbejde. Det skaber ikke bare bedre resultater i medarbejderes arbejde, men betyder også at der f.eks. bliver afholdt mere effektive møder og gennemføres flere konstruktive samtaler. Selv hvis dialogen styrer skævt, vil den ansatte være bedre i stand til at reflektere og stille afklarende spørgsmål, som kan skabe klarhed og forståelse mellem de kommunikerende parter. Det skaber en positiv forskel på mange niveauer, da medarbejderne både kommer bedre ud af det professionelt – og derved typisk også socialt – og skaber bedre resultater.

Se også:
  Sådan skaber du større effektivitet I din virksomhed

Et område med mange facetter

Evnen til at blive en bedre kommunikatør er næsten ubegrænset. Med mere og mere indsigt i, hvad god kommunikation er, og hvordan man får budskaberne igennem første gang, tillægges der stor værdi hos den ansatte.

Selvom kommunikation kan forbedres meget med de rette tips og tricks, er det dog et stort område, hvor man kan lære meget. Derfor giver det ofte god mening at opbygge sin profil med løbende kommunikationskurser. På den måde indføres man trinvis i de mange discipliner og underlæggende discipliner, hvormed man bliver bedre og bedre til at formidle, afværge konflikter, læse mellem linjerne, skrive, afkode, gestikulere, tale til forsamlinger og meget mere.

Se mere hos Rhetor, hvis du ønsker at uddanne dig løbende i kommunikation og lære de bedste metoder fra retorikkens virkningsfulde områder.