3 (60%) 3 votes

Selvom mere og mere af vores hverdag efterhånden foregår digitalt med opbevaring og deling af filer online, kan det stadig nogle gange være meget brugbart at kunne printe det, du sidder og arbejder med. Det kunne f.eks. være, hvis det var noget der skulle tegnes eller skrives noter på, så er det ofte noget rarere at sidde med det og kunne tegne og skrive i hånden, frem for at skulle sætte filen ind i et af de mange tegneprogrammer der findes til nutidens computere.

Størrelse og mobilitet

Det er meget forskelligt fra person til person, hvad en printer skal bruges til. For nogle gælder det måske, at printeren bare skal stå hjemme på kontoret, og at det kun er der, der er behov for den. For andre gælder det derimod, at de har brug for at tage printeren med sig nogle gange, for at den kan blive brugt på farten. Disse to scenarier sætter vidt forskellige krav til printerens størrelse og muligheden for at være mobil med den. Skal den kun bruges derhjemme, kan printeren altså godt være stor, hvis der ellers er plads til, mens det oftest er rarest med en lille printer, hvis den skal med på farten.

Økonomi

Uanset hvad du skal købe, er der et økonomisk aspekt i det, og det gælder selvfølgelig også for et køb af en printer. Købet af en printer skal ikke være noget, der ødelægger økonomien, så du skal ikke købe en bedre og større printer, end du reelt set har råd til. Udover det skal du også tænke på, at du skal have toner til printeren, og at dette også godt kan være ret dyrt. Det gælder derfor om at finde et sted, hvor du kan finde billige tonerpatroner til din printer og måske endda lave et lager af dem – køb toner her!

Se også:
  Sådan skaber du større effektivitet I din virksomhed