Bedøm artiklen

Smykker erhverves for at tilfredsstille en række behov af forskellig karakter. Disse kan for eksempel være mode-, traditions- eller prestigemæssige behov. Smykkemode skabes i nøje samklang med tøjmode. Nye tendenser inden for smykkemoden afspejles således hyppigt i de smykker, som præsenteres af de internationale modehuse. Undertiden kan et smykke tilkendegive et bestemt gruppetilhørsforhold og derved danne mode. Idoldyrkelse kan også være årsag til, at bestemte smykker danner mode. Nogle mennesker vælger altså et bestemt smykke, fordi dette set fra et modemæssigt synspunkt er det rigtige. Andre vælger som nævnt et smykke af traditions- eller prestigebetonede årsager. En årsag hertil kan være, at smykket måske er relativt kostbart og derfor skal kunne anvendes i en årrække. En anden bevæggrund kunne være, at det gerne må ses, at smykket er meget kostbart – det signalerer ”magt over tingene”. Der vil i disse tilfælde oftest være tale om klassiske smykketyper.

Lav-selv-smykker

Du kan også selv designe dine smykker, ved at købe smykkematerialer. Dette kan du gøre hos cyberimport eller andre virksomheder online, som sælger perler, låse og meget mere. Du kan lave nogle smukke smykker, som både kan være til dig selv, og som du kan give i gave til andre. Mange designer smykker som en hobby, da det er så hyggeligt og billigt at lave.

Hvad skal de kunne bruges til?

Der stilles i sagens natur ikke altid så store funktionelle krav til smykker som til bestik og andre brugsting. Men smykker skal naturligvis kunne anvendes. Det skal for eksempel være muligt at fæstne et øresmykke til øret – og en broche til tøjet. Smykker med ædelsten eller andre kostbare materialer skal kunne bæres uden risiko for, at det tabes eller beskadiges. Derimod er det ikke et rimeligt krav, at et smykke skal kunne anvendes under alle forhold – for eksempel på arbejde og i forbindelse med sport.

Se også:
  Gode løsninger til at skåne miljøet