Bedøm artiklen

Mange har endnu oliefyr som primær varmekilde i deres boliger. Det er ikke den bedste løsning for miljøet, og måske har du fået lyst til at skifte oliefyret ud med det mere miljøvenlige naturgasfyr? Naturgas er generelt den mest miljøvenlige type af de fossile brændstoffer. Men udover det almindelige naturgasfyr, er der kommet en ny type af naturgasfyr, som hedder et kondenserende naturgasfyr. Det udnyttet brændstoffet utrolig godt og er derfor et både miljømæssigt og økonomisk godt valg. Herunder kommer vi ind på, hvad et naturgasfyr er, hvad det kræver at installerer det og, hvad forskellen er på et almindeligt naturgasfyr og et kondenserende naturgasfyr.

Hvad er et naturgasfyr?

Et naturgasfyr er et varmeanlæg, der har tre hovedbestanddele: en kedel, et varmefordelingssystem og en varmtvandsbeholder. I fyrets forbrændingskammer afbrændes naturgassen. Den varme, der opstår, når gassen brændes benyttes til opvarmning af vandet i centralvarmesystemet. Dernæst bliver det varme vand sendt hen til radiatorerne. Et sådant system er ofte det, man kalder et tostrenget system. Det vil sige, at der er to rør, hvoraf det første fører det varme vand hen til radiatorerne, mens rør nummer to fører vandet tilbage i kedlen i afkølet tilstand. Herefter starter processen forfra.

Effektivt system med klimastyring

Naturgasfyret er et effektivt system idet, det kan indstilles så det følger den temperatur, der er udenfor. Det kan ligeledes indstilles til at tage hensyn til vejrforholdene generelt. På den måde producerer fyret altid varme på den mest effektive måde. Det kræver dog, at du kan finde ud af at indstille det korrekt. Det betyder, at du ved installationen af et nyt fyr skal få en grundig gennemgang af VVS-installatøren, så du kan udnytte de indstillinger, der gør, at du kan klimastyre fyret samt sænke temperaturen om natten. Klimastyring kaldes også et ”vejrkompenseringssystem” og på nogle energiselskabers hjemmeside, kan du se, hvordan systemet skal indstilles. Natsænkning er betegnelsen for den funktion, der betyder at fyret ikke producerer samme mængde af varme, når det er nat, som når det er dag. Denne funktion giver dog størst energibesparelse i et lettere byggeri end i et murestenshus.

Vigtige overvejelser

Se også:
  Tippet til den rigtige investering kan hjælpe dig til dit livs drømmehus

Hvis du er interesseret i at få installeret et naturgasfyr, er der en del du skal overveje. For eksempel skal du have installeret et varmefordelingsanlæg. Derudover skal du diskutere placeringen af kedel og røggasaftræk samt afløbet til kondensvand med den VVS-mand, der skal sætte anlægget op. Det er vigtigt med afløbet, da der ellers kan opstå fugt i det rum, som anlægget skal placeres i.

Det mest energivenlige

Set i sammenligning med andre fossile brændstoffer såsom olie og kul så er naturgas det mest energivenlige alternativ. Naturgas udleder væsentligt mindre CO2 end både olie og kul. Du kan frit vælge den leverandør du ønsker, når det drejer sig om naturgas – markedet er således det man kalder liberalt. Naturligvis er det dog nødvendigt, at din bolig ligger indenfor et område, hvor naturgas er tilgængeligt. Gør den det det, og vil du gerne skifte til naturgas, sker det på den måde, at dit energiselskab kommer og lægger en stikledning hen til dit hus. Derefter skal du købe en naturgaskedel og hvis huset ikke er udstyret med det, et radiatoranlæg.

Kondenserende naturgasfyr

Der er kommet en ny og innovativ tilgang til anvendelsen af naturgas, som udnytter energien mere end et almindeligt naturgasfyr. Det nye fyr hedder et kondenserende naturgasfyr og udnytter i tillæg den varme, som befinder sig i kondensen i apparatets udstødning. Det betyder at det kondenserende gasfyr har en effektivitet, der ligger på 109 procent. Et almindeligt naturgasfyr har til sammenligning en virkningsgrad på maksimalt 93 procent. Det kondenserende gasfyr er således både mere skånsomt for miljøet og giver dig en stor besparelse. Står du overfor at skulle skifte til naturgas, kan det derfor kun anbefales at undersøge de nye kondenserende naturgasfyr.