Bedøm artiklen

Prisstigningerne på energi og relaterede tjenester har fået folk til at søge efter alternative opvarmningsmuligheder, som sparer mere energi end normalt og dermed også flere penge. En varmepumpe sikrer en betydelig besparelse af både tid og penge, mere komfort og færre bekymringer. I naturen omkring os findes der energideporter, som først udtømmes ved -272 °C. Med hjælp af en varmepumpe kan man udvinde noget af denne energi fra naturen og anvende den til opvarmning af bolig eller brugsvand. Det bliver hurtigt en god forretning, og sparer dig som regel for mere end halvdelen af din almindelige varmeregning.

Vælg en erfaren specialist

Hvis varmepumpens effekt er korrekt valgt, kan den holde så længe som 30 år.

Derfor er det meget vigtigt at købe sin varmepumpe hos en troværdig, officiel forhandler med lang erfaring, som også kan levere service og reparation af apparatet efter køb. Zave tilbyder et bredt sortiment af varmepumper, hvor erfarne specialister hjælper dig med at vælge det rette apparat. Zave er en e-butik, som blev grundlagt i Sverige i 1988, og som har aktiviteter i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Zave sælger og monterer flere end 6.000 apparater årligt.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er en opvarmningsanordning, som anvender varmeenergi, der er oplagret i det omgivende miljø til produktion af varme. I en varmepumpe kan man benytte varme fra udendørsluft, vand eller jordskorpen, som omskabes til varme i boliger og varmt brugsvand.

Lidt forenklet findes der tre slags varmepumper:

 • Luft-luft-varmepumper tager varmen fra udeluften og opvarmer rum ved hjælp af varm luft.
 • Luft-vand-varmepumper tager varmen fra udeluften og opvarmer vand i et vandbårent varmesystem. Den opvarmer også varmt brugsvand.
 • Jordvarmepumpen tager varmen fra jordskorpen, vandløb, søer eller tilsvarende og opvarmer vand i et vandbårent varmesystem. Den opvarmer også varmt brugsvand.

Inden valg af varmepumpe er det vigtigt at fastslå:

 • Hvad er omkostningen til opvarmning med det eksisterende varmesystem?
 • Hvor stort et areal ønsker du at opvarme, og hvor mange rum er der?
 • Skal pumpen bruges som tillægsvarme eller skal den være hovedvarmekilde?

For luft-vand-varmepumper er der for at fastslå behovet for varmt brugsvand også behov for at vide:

 • Hvor mange er der i familien eller hvor mange personer bruger varmt vand?
 • Hvilket varmesystem skal varmepumpen erstatte?
Se også:
  Sådan får du råd til din boligrenovering

Luft-luft-varmepumpe

En varmepumpe med inverter passer både til nye og til ældre huse, men først og fremmest der, hvor der opvarmes med el, olie, gas eller brændeovn. Brug af luftvarmepumper i ældre to- eller treetages ejendomme er meget udbredt. For år tilbage havde sådanne huse centralvarme eller decentral fjernvarme. Nu er den slags varmesystemer for størstedelens vedkommende afskaffet og for det meste erstattet af elektrisk opvarmning. Som varmekilde anvendes ofte brændeovne. En luft-luft-varmepumpe er enkel og hurtig at installere og passer ideelt i både ældre og nye huse, sommerhuse og lejligheder, både med henblik på besparelser i forhold til det eksisterende varmesystem samt at opnå en større grad af komfort.

Effektivitet

En luft-luft-varmepumpe kombineret med en anden opvarmningsform er en ideel løsning med henblik på at spare på varmeregningen. Investeringen er rimelig, den månedlige besparelse er betragtelig og tilbagebetalingstiden kort. Sammenlignet med opvarmning med elfyr eller radiatorer kan varmepumpens energiforbrug være op til 78 % mindre. Hvor en varmepumpe f.eks. producerer 5 kWh energi og kun bruger 2 kWh for at opnå dette, så er de øvrige 3 kWh gratis energi, som kommer fra luften. Det kaldes opvarmningseffektiviteten (på engelsk COP), som viser, hvor meget en varmepumpe producerer i forhold til den energi, som den skal bruge for at fungere. Hvis effektiviteten er 5, så betyder det, at varmepumpen producerer fem gange så meget varmeenergi, som den selv behøver for at producere denne. Effektiviteten afhænger direkte af udetemperaturen. Jo varmere udeluften er, desto højere er effektiviteten. Derfor skal man ved køb af en varmepumpe naturligvis lægge mærke til ændringer i effektiviteten ved forskellige temperaturer, og hvordan årsgennemsnittet (på engelsk SCOP) bliver i sådanne tilfælde. Samtidig skal man ved indkøb af varmepumpe være opmærksom på, om der er tale om en on/off-varmepumpe eller en med inverter. I forhold til besparelser og anvendelsesmuligheder er en invertervarmepumpe bedst.

Ved brug af varmepumpe fordeles varmen ensartet i rummene. Man undgår den ubehagelige lugt, som kan findes ved elradiatorer, men til gengæld renser varmepumpen luften gennem filtre og ionisatorer. Dermed forbedrer den ikke blot stuetemperaturen, men også kvaliteten af indendørsluften. Om sommeren kan pumpen også køle rummet ned. Pumpen består af to dele, hvoraf en monteres indenfor og den anden udenfor. En sådan pumpe kan anvendes hvor som helst, uanset lejlighedens, husets eller kontorets størrelse. Det handler kun om, hvor mange inde- og udedele man skal installere og hvor. Afhængig af husets ellers stedets særegenheder kan man som regel nøjes med én varmepumpe.

Se også:
  Vil du gerne forkæle din hund en lille smule ekstra?

Luft-vand-varmepumpe

Luft-vand-varmepumper passer udmærket som opvarmning i såvel enfamiliehuse som flerfamiliehuse, industriejendomme og kontorer. De producerer ikke varme, men energi, der er opsamlet i udeluften, pumpes ved hjælp af en kompressor ind i bygningens varmesystem. Kompressoren i udedelen komprimerer et køleemne i gasform, hvorefter det varmes op og det varme køleemne ledes ind i en varmeveksler, hvor varme frigøres til opvarmning af vand i gulve eller radiatorer.

Vigtigste fordele ved luft-vand-varmepumper:

 • Lave driftsomkostninger
 • Uafhængighed af energipolitikken
 • Kort tilbagebetalingstid
 • Lang levetid – dobbelt så lang som for et oliefyr, for eksempel
 • Miljøvenlig
 • Minimalt støjniveau
 • Let og hurtig at montere
 • Intet behov for ekstra rum til varmeenhed
 • Passer til erstatning for et udbygget varmesystem
 • Egnet til tilslutning til radiator- eller gulvvarmesystem

Sammenligning med andre varmepumper

Luft-vand-varmepumper anvender varme oplagret i udeluften til produktion af varme, som fordeles i rummene ved hjælp af et vandbårent system. Dets største fordel sammenlignet med en jordvarmepumpe er, at luft-vand-varmepumpen ikke stiller krav om et stort areal rundt om huset. Sammenlignet med en luft-luft-varmepumpe er luft-vand-varmepumpen autonom. Den er tænkt som hovedopvarmningskilde og behøver ikke alternative opvarmningskilde for at fungere.

Luft-vand-varmepumper er kompakte og kræver som regel kun cirka en kvadratmeter gulvplads ved installation. Alt det nødvendige er samlet i ét apparat; vandvarmer, styringscomputer, ekstrafyr osv. Den komplet automatiserede styring tager alle parametre (ude- og stuetemperatur, vandtemperatur) i betragtning og styrer varmepumpens arbejde gnidningsfrit og økonomisk.

Ved valg af en luft-vand-varmepumpe skal man tage bygningens varmebehov og varmebelastning i betragtning. Bygningens varmebelastning består af varmetabet gennem ydersider og ventilationssystem i henhold til gældende normer for den konkrete geografiske beliggenhed. Ved beregning af varmebelastningen skal man også tænke på glasarealer, indendørs ventilation, svømmebassiner og brugsvandcirkulation m.m.

Der er meget vigtigt, at varmepumpen er valgt med den korrekte kapacitet, som er i nærheden af varmebelastningen. Over- eller underdimensionering giver ikke det lovede resultat eller besparelser. En varmepumpe med korrekt effekt sikrer en økonomisk opvarmning og brugsvandforsyning. Her kan en erfaren salgsspecialist være til hjælp.

Se også:
  Sådan bruger du spejle dekorativt derhjemme

Jordvarme

Jordvarmesystemer passer til enfamiliehuse og med deres hjælp er det muligt at udvinde solenergi, som er oplagret i jordskorpen og bruge den til opvarmning af radiatorer eller gulvvarme. Om sommeren kan man endda bruge jordvarmen til at køle huset ned med. For at indsamle varme fra jordskorpen installeres der et netværk af rør på 1 til 1,2 meters dybde under jorden. Der er tale om rør, hvori der findes en særlig væske. Den opvarmede væske pumpes ind i varmepumpen og derefter bevæger varmen sig videre ind i huset, der skal opvarmes. Den afkølede væske ledes tilbage i rørsystemet for at indsamle varme. Generelt kan man sige, at jo mere fugtig jorden er, desto mere varmeenergi kan der udvindes. En vigtig rolle spiller rørsystemets længde og dets konkrete installation. Personer, hvis huse er korrekt og velisolerede, får største nytte af jordvarmen. Det er også vigtigt, at huset allerede er udstyret med et vandbårent varmesystem.

Fordele med jordvarme

 • Den største fordel er lønsomheden. En jordvarmepumpe skal bruge el for at fungere, men for hver 1 kWh, som systemet bruger, producerer det gennemsnitligt 4kWh varmeenergi. Selvom installationen af et system kræver en stor startinvestering, så betaler den sig i det lange løb.
 • Der er ikke behov for at bygge et fyrrum, som opfylder alle brandsikringskravene for at vælge jordvarme. Med dette system behøver man heller ikke planlægge eller bygge et ekstra rum til opbevaring af brændstof. Eftersom jordvarmepumpen fungerer uafhængigt, behøver du hverken at have bøvlet med at kløve brænde eller fyre i en ovn.
 • Jordvarme producerer ikke irriterende eller skadelig røg eller sod. I processen skabes der hverken skadelige gasser eller slagger. En jordvarmepumpe i høj kvalitet er lille og støjer næsten ikke.
 • Et jordvarmesystem har lang levetid. Rørsystemet fungerer op til 100 år i jorden, og kompressorens levetid er gennemsnitligt mellem 20 og 30 år.
 • Et jordvarmesystem i høj kvalitet er sikkert, eftersom systemet ikke udstråler meget varme, og der ikke findes åben ild.