Bedøm artiklen

Selvom mere og mere forretning og salg udelukkende foregår online, er kundeservice og telefonsalg stadig centrale faktorer i mange virksomheder. Kunderne ser det som en god service, hvis de kan ringe ind og eksempelvis få hjælp til at komme igennem webshoppen, blive guidet til den rette underside på hjemmesiden, eller hvis de har brug for yderligere information om et produkt eller en ydelse end det, de kan finde online. At man som kunde kan blive guidet, vejledt og hjulpet af en rigtig person over telefonen, har ofte stor betydning for virksomhedens resultater, og medarbejderne bør derfor være bedst muligt klædt på til at hjælpe kunderne. Her kommer vigtigheden af et godt headset ind – hvis en kunde ringer og kun kan høre halvdelen af, hvad medarbejderen siger, mister virksomheden troværdighed, og der er stor risiko for, at kunden springer fra.

Alle bør investere i et støjreducerende headset

Støjreducerende hovedtelefoner kan være løsningen på forstyrrende elementer under opkaldet. Intelligente mikrofoner i hovedtelefonerne sørger for, at larmen omkring brugeren bliver filtreret fra, så lyden klart og tydeligt går igennem. Det betyder, at en medarbejder kan sidde i et åbent kontormiljø med mange medarbejdere og forstyrrende elementer omkring sig, og samtidig snakke med kunden, som om de sad i et privat lokale. Kunden kan ikke høre, hvad medarbejderen ved siden af siger, fordi det kun er lyden fra medarbejderen, der bærer det støjreducerende headset, der går klart igennem. Det forbedrer kundens oplevelse, og forstærker dermed virksomhedens brand.

Et bedre og roligere arbejdsmiljø

Mange virksomheder har et åbent og stort kontorlandskab, hvor medarbejderne kan sparre med hinanden på kryds og tværs. Dette kan let skabe lidt uro, især for de medarbejdere, der passer telefonen. Men har virksomheden investeret i støjreducerende headsets, bliver alle urolighederne og larmen filtreret fra, og der bliver derved skabt et roligere arbejdsmiljø, som medfører gladere medarbejdere og en bedre arbejdsplads. Læs mere om støjreducerende headsets, og hvad de kan tilføre din virksomhed her.

Se også:
  Find den perfekte gave