2.7 (54%) 10 votes

Topskat er en skattesats, som alle i Danmark, der tjener over topskattegrænsen på 498.900 kr. om året, efter AM-bidrag, skal betale. Det er en skattesats, der sørger for, at de bredeste skuldre bærer mest, men er af nogle opfattet som en straf for at være hårdtarbejdende. Uanset det politiske syn på sagen er topskatten en realitet og kan have et væsentligt indhug i dine indtægter, hvorfor du bør kende de generelle regler på området. Topskatten er fastsat efter det skrå skatteloft og er maksimalt 52,02% i 2018 for personlig indkomst og for positiv nettokapitalindkomst maksimalt 42%.

Hvordan udregnes topskattesatsen?

Satsen udregnes ved at lægge alle de forskellige skattesatser du skal betale sammen og hvis dette overstiger de maksimale skattelofter, vil det blive nedsat til de maksimale værdier. Bundgrænsen for at skulle betale topskat er steget med 19.300 kr. så du kan tjene mere uden at skulle betale. Topskatten svarer til 15% af din indkomst, som lægges sammen med sundhedsbidrag, kommuneskat og bundskat, hvilket kan komme til at give mere end de 52.02%, hvorefter det vil nedjusteres. Hvis vi tager et eksempel på en udregning af en topskattesats, kunne den se således ud:

  • Topskat 15%
  • Kommuneskat 45%
  • Sundhedsbidrag 1%
  • Bundskat 11.13%

Alt dette giver til sammen over skattegrænsen i Danmark og du vil derfor få nedsat din skattesats, så den passer med loftet.

Det er dog ikke kun på den personlige indkomst, at der findes topskat. Topskatten gør sig nemlig også gældende på positiv nettokapitalindkomst, som udgøres af afkast fra aktier, lejeindtægter og renteindtægter. Fordi der er en anden grænse på 42%, vil du derimod ikke skulle betale så meget af dette.

Se også:
  Skab basis for godt samarbejde på arbejdet med en professionel online platform

Indkomstskatter, der ikke betales af alle skatteydere, bliver ikke taget med, når denne udregnes, så man kan godt komme til at betale mere, hvis man for eksempel betaler kirkeskat, som så skal betales udover skatteloftet for både positiv nettokapitalindkomst og personlig indkomstskat. Hvis du vil vide mere kan du gå ind og læse mere om topskat og de regler, der er forbundet med det.