Bedøm artiklen

I denne artikel kan du læse om de forsikringer som du skal være opmærksom på, når du går fra at være lejer til at købe fast ejendom. Hvis du udelader en eller flere af disse forsikringer, skal du være bevidst om, at det i uheldige tilfælde kan have store økonomiske konsekvenser for dig og din familie, samt din boligsituation.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring til god pris er en forsikring som man kan vælge at tegne i forbindelse med købsprocessen af fast ejendom. Helt praktisk foregår det ved, at sælger henter et tilbud på ejerskifteforsikringen, der er baseret på tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Sælger skal som udgangspunkt dække omkostninger til udbedring af alle fejl og mangler ved huset, der dukker op i en periode på 10 år fra købsdatoen. Med en ejerskifteforsikring fritages sælger for en stor del af dette ansvar og forsikringen dækker dermed de omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med de fejl og mangler, der ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Normalvis betaler køber og sælger hver halvdelen af præmien på forsikringen.

Indboforsikring

En indboforsikring dækker som navnet antyder alt indbo i husstanden, såsom smykker, computere, møbler, tøj og telefoner, såfremt de er taget ved tyveri eller skadet ved brand og vandskade. Helt praktisk foregår det ved, at du forsikrer dig for et bestemt beløb, der svarer til den værdi som indbo i ejendommen udgør. Des højere beløbet er, des dyrere vil forsikringen blive. Udover ting i boligen dækker en indboforsikring også ting som en stjålet cykel (såfremt den var låst med en autoriseret lås) og værdigenstande i tabt bagage på rejser. Det er altid anbefalelsesværdigt at have en indboforsikring og de økonomiske konsekvenser kan blive store, hvis man fravælger indboforsikringen.

Se også:
  Disse ting bør du overveje når du skal vælge døre til huset

Husforsikring

En husforsikring dækker ejendommen og bygninger herpå, der ikke er omfattet af indboforsikringen. Denne forsikring benyttes når der opstår skader ved brand, storm eller vand. Derudover dækker forsikringen også, hvis der begås hærværk på ejendommen. Alle ting i ejendommen, der betragtes som fast inventar, såsom indbyggede skabe, installationer osv. indbefattes også af husforsikringen.

Er man forpligtet til at have en forsikring?

Som udgangspunkt er der ikke krav til boligejere om, at de skal have nogle former for forsikring. En husforsikring vil dog ofte opstilles som et krav i forbindelse med etableringen af et boliglån eller et realkreditlån. Det skyldes, at banken eller realkreditinstituttet gennem en husforsikring får garanti for, at boligejeren kan betale sit lån tilbage igen. Det er dog altid anbefalelsesværdigt at tegne disse forsikringer, da det som tidligere nævnt kan have store økonomiske konsekvenser, hvis uheldet er ude. Med en forsikring kan man sove med ro i maven om natten og skal ikke bekymre sig om store skader.