2.7 (53.33%) 3 votes

I enhver virksomhed er det essentielt med god og optimal kommunikation. Dette gælder både i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelinger. Ved at sikre bedst mulig kommunikation i virksomheden, vil man opnå langt mere strømlining af virksomheden, hvilket vil kunne resultere i en del besparelser. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke fordele man opnår ved at have god kommunikation i en virksomhed.

Undgå dobbeltarbejde

Ved at sørge for at kommunikere i det daglige, vil man i højere grad kunne undgå dobbeltarbejde. Dobbeltarbejde er i høj grad en hæmsko, når det kommer til at opnå en effektiv og efficient virksomhed. Hvis der generelt foregår meget dobbeltarbejde i virksomheden, så vil medarbejderne ikke benytte deres arbejdskraft bedst muligt. Ved at kommunikere vil man opnå et bedre overblik over, hvem der gør hvad og hvornår. Dette vil være med til at sikre, at arbejdskraften bliver allokeret mest hensigtsmæssigt.

Tværfunktionel forståelse

En anden fordel ved at sørge for god kommunikation i en virksomhed er, at medarbejdere og ledere opnår en tværfunktionel forståelse. Med dette menes, at medarbejderne i højere grad vil have en forståelse for, hvad der sker i andre afdelinger end den, som man selv befinder sig i. Dette vil gøre det nemmere at sparre med hinanden og herved udnytte kompetencer i virksomheden bedst muligt. Ydermere vil det gøre det langt mere optimalt at estimere arbejdstid, hvis man har behov for, at andre afdelinger hjælper en med en arbejdsopgave. Dette skyldes, at medarbejderen i langt højere grad vil kunne opstille et realistisk estimat for, hvor lang tid der vil gå før, at afdelingen har færdiggjort arbejdet.

Se også:
  Sådan giver du den perfekte gave til den, der har alt

Undgå redundant data

Ved redundant data forstås data, som enten er at finde flere steder i virksomheden eller data, som ikke længere er nødvendig at have i virksomheden. Kommunikation kan være med til at sikre, at redundant data i højere grad opnås. Dette vil give et langt bedre overblik, da det vil sikre, at der ikke bliver opbevaret data i virksomheden, som ikke er nødvendig.

Intranet

Et intranet er en kommunikationsform, som der benyttes i rigtig mange virksomheder. Dette skyldes, at et intranet til virksomheder har utroligt mange fordele, når det kommer til at sikre optimal kommunikation. Ved hjælp af et intranet, vil medarbejderne have en mulighed for nemt og uproblematisk at kunne kommunikere med hinanden. At der kun benyttes én platform til kommunikation vil skabe langt bedre struktur og overblik for medarbejderne. Ydermere vil det med et intranet være muligt for lederne at kommunikere virksomhedens strategi, vision, mission og mål ud til medarbejderne. Dette skal være med til at sikre, at der ikke foregår suboptimering i virksomheden, hvor medarbejderne forfølger egne opstillede mål fremfor virksomhedens overordnede mål.