Bedøm artiklen

Er du leder i en privat virksomhed, har du oftest meget fleksible rammer til at udøve den type af ledelse som passer til din profil og overbevisning. I modsætning til den offentlige sektor, hvor der er mange begrænsninger ved eksempelvis lønniveauer og bonusordninger, har du som leder i en privat virksomhed unikke muligheder for at tænke kreativt, når det kommer til at skabe motiverende rammer for dine medarbejdere. I denne artikel kan du læse om en række af initiativer, der kan øge motivationen blandt dine medarbejdere.

Du er forbilledet

Medarbejdere spejler sig i deres ledere og din udstråling og motivation har således stor indflydelse på dine medarbejdere. Hvis du udviser stort engagement og seriøsitet omkring dit arbejde, vil dine medarbejdere automatisk følge denne stil og præstere bedre i deres job. Dette er ikke kun i relation til selve arbejdsopgaverne, men i lige så høj grad omgangstonen og fællesskabet på kontoret. Du kan som leder skabe netop den stemning som du gerne vil have ved at sætte et tydeligt eksempel. Dertil skal du huske på, at du ydermere kan lave et generelt sæt af retningslinjer i medarbejderhåndbogen, så de ansatte ikke er i tvivl om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt.

Teamwork og erfaringsdeling

Når du står foran jeres opslagstavle til det ugentlige virksomhedsmøde, er det utrolig vigtigt, at der bliver lagt vægt på vidensdeling. Lad hvert team fortælle om, hvad de har arbejdet med og lært herfra i løbet af ugen. Du kan selv spørge nærmere ind dertil og således opfordre til, at de andre teams spørger ind til detaljerne i den korte præsentation og forhåbentlig finder inspiration herfra.

Se også:
  Bliv mere attraktiv på arbejdsmarkedet

At høre om hinandens arbejdsopgaver styrker fællesskabet og er med til at skabe den holdånd, der får et teamwork til at fungere mere effektivt. Det er vigtigt at holde fokus på ærlighed. Sørg for at dele både succeser og nederlag deles, så kollegaerne ved, at dit arbejde ikke altid er perfekt og det er i orden at lave fejl så længe man lærer af disse.

Økonomiske incitamenter

Et omdiskuteret emne når det kommer til motivation er økonomiske incitamenter – de såkaldte bonusordninger. Tanken er, at hvis du bliver aflønnet på baggrund af din præstation vil det presse dig til at præstere bedre end ellers, eftersom du kommer til at tjene flere penge. Det er i mange tilfælde også rigtigt, men det er særdeles vigtigt, at bonusordningen sammensættes på den rigtige måde. Ellers kan det risikeres, at effekten forsvinder eller medarbejderne tilmed bliver demotiverede.

For at en bonusordning skal have effekt, er det vigtigste, at den enkelte medarbejdere har tæt på fuld kontrol over de mål som opstilles. Hvis der anvendes en KPI som medarbejderen kun har begrænset indflydelse på opstår en følelse af uretfærdighed, såfremt medarbejderen har udført sit job til perfektion, men stadig får begrænset del i belønningen, eftersom tilfældigheder eller andre medarbejder har haft negativ indflydelse på KPI’en.