Bedøm artiklen

I dag findes der en masse webbutikker i Danmark. Mange starter blot op i håbet om at kunne sende et par ordre afsted om ugen, mens andre starter op med forhåbningen om at kunne åbne op i hele Europa indenfor kort tid. Fælles for langt de fleste småprojekter indenfor e-handel er dog, at de startes op med baggrund i en hobby, som man ønsker at arbejde med.

 

Der findes næsten webshops indenfor alle produkter i dag. Kigger man på ejerne af disse små webshops, så vil man ofte kunne opleve, at der er tale om et hobbyprojekt, som siden hen har udviklet sig større.

 

Det er sjovt at arbejde med sin hobby

Når man sætter sig ned og tænker over, hvad der kunne være sjovt at arbejde med, så drages ens tanker ganske automatisk hen til de hobbyer, som man måtte have. Derfor er det også ganske naturligt, at rigtigt mange webshops startes af mennesker, der har en forkærlighed for et givent produkt eller en given branche.

 

Der er mange eksempler på forretninger på nettet, der er startet på denne måde, og herunder kigger vi nærmere på en af de mere succesfulde, som i høj grad har formået at omdanne et hobbyprojekt til en vedvarende forretning.

 

Molly og My er et eksempel på godt købmandsskab og fantastisk kundeservice

Et af de nyere eksempler på, hvordan en hobby blev til en god og sund forretning, er Molly og My. Her sælges der tøj såsom Liberte til kvinder og regntøj til børn. Med andre ord har man her kombineret to forskellige målgrupper, men hvor det giver mening at købe tøjet på samme tid.

Se også:
  Giv studenten den bedste gave

 

Molly og My er i dag en forretning med flere ansatte. Det projekt, der startede som et hobbyprojekt for to søstre, er i dag vokset sig så stort, at der er behov for hjælpende hænder – det er et fantastisk eksempel på, hvordan eksekvering og godt købmandskab kan skabe grundlaget for en forretning. Læs hele historien om Molly&My ved at følge linket.

 

Hvordan kommer du selv i gang med at arbejde med din hobby?

Har du et brændende ønske om at kunne søsætte en forretning, hvor du får lov til at arbejde med din hobby, så er der nogle vigtige tanker, som du skal have gjort dig inden.

 

  • Hvordan skal forretningen startes op – skal der eksempelvis findes en programmør, der kan hjælpe dig med opsætning af en webshop?
  • Hvordan skiller du dig ud på markedet – hvad er grunden til, at forbrugerne skal vælge dig fremfor andre?
  • Har du mod på at lægge de timer, der skal til? Der skal ofte bruges rigtigt mange timer, når man starter et nyt projekt op. Det kan være trættende, og derfor skal man gøre op med sig selv, om det er noget, som man ønsker at bruge energi på.

 

Det første skridt er at komme i gang. Ser man det som en lang læringsproces, så vil man i løbet af processen gøre sig en masse værdifulde erfaringer.