Bedøm artiklen

Ingen kan spå om fremtiden. Uanset hvor sundt vi lever, ved vi ikke, hvordan morgendagen ser ud. Og selvom vi naturligvis håber på det bedste, er det en god investering at sikre sig selv og sine nærmeste i det omfang, som er muligt. Det kan du nu med en fremtidsfuldmagt. Læs med her.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Måske har du selv prøvet at bruge en fuldmagt, hvis en ven eller et familiemedlem eksempelvis skulle hente post for dig. En fremtidsfuldmagt er lidt det samme. Helt grundlæggende er forskellen på en almindelig fuldmagt og en fremtidsfuldmagt, at fremtidsfuldmagten første træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Derudover får modtageren af fremtidsfuldmagten typisk også flere beføjelser, end modtageren af en almindelig fuldmagt. Det betyder, at han eller hun har lov til at handle på fuldmagtsgiverens vegne inden for et område, der på forhånd er defineret og afgrænset af fuldmagtsgiveren. Det kan eksempelvis handle om at varetage kontakten til offentlige myndigheder, såsom kommune og sygehus, at forvalte giverens økonomi eller måske håndtere salget af giverens bolig eller bil. Alt dette kan fuldmagtsgiveren selv definere i en fremtidsfuldmagt. Læs mere om fremtidsfuldmagter her

Hvorfor skal jeg lave en fremtidsfuldmagt?

På samme måde som en sygeforsikring kan virke som penge ud af vinduet, når man er sund og rask og frisk, er fremtidsfuldmagten en forsikring, der i den grad er godt givet ud, hvis du bliver udsat for en ulykke eller rammes af aldersrelaterede sygdomme, såsom demens.

Med en ulykkesforsikring eller et medlemskab af eksempelvis Sygeforsikring Danmark, er du sikret behandling og eventuelt udbetaling, hvis du skulle miste evnen til at arbejde i en periode. Men hvad hvis du mister evnen til at tage vare på dig selv og dine interesser? Det er selvfølgelig nødvendigt med økonomisk støtte, men hvordan skal din økonomi forvaltes, hvis du ikke selv kan sørge for det? På den måde er fremtidsfuldmagten et privat og selvvalgt alternativ til værgemål, som ellers udstedes, hvis der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Se også:
  Mangler du inspiration til din madlavning?

En anden forskel mellem en almindelig fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, hvis og når giveren ikke kan tage vare på sig selv længere. Det vil sige, hvis personen eksempelvis af en eller anden grund ikke længere evner eller kan overskue almindelige opgaver i hverdagen.

Det er ikke sådan, at hvem som helst kan bestemme, at fremtidsfuldmagten nu skal træde i kraft – der skal en lægelig vurdering til. Først når en læge har vurderet, at personens interesser varetages bedst, hvis de overlades til andre, kan fremtidsfuldmagten træde i kraft. Der kan også være tilfælde, hvor det er givet, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, eksempelvis hvis fuldmagtsgiveren ligger i koma.

Hvem kan lave en fremtidsfuldmagt?

Alle myndige personer kan lave en fremtidsfuldmagt, hvis de er ved deres fulde fem, så at sige.