Bedøm artiklen

Annoncør: online-translation.dk

Står du i en situation, hvor du i din virksomhed har brug for en tolk, der kan hjælpe med oversættelser? Det er typisk en rigtig god idé at få hjælp fra en professionel tolkeservice, så du er sikker på, at du får den korrekte oversættelse. I mange tilfælde kan man godt klare sig på må og få med en maskinoversat tekst for at få forståelsen for noget indhold, men hvis du gerne vil vise, at I har de korrekte oversættelser og på den måde undgå misforståelser, er det nødvendigt med professionel hjælp.

Tolkning er ikke en enkelt ting, men derimod inddelt i flere underkategorier, der alle sammen kan hjælpe dig med den opgave, du skal have udført. Mange forbinder oversættelser med skriftlige tekster, der skal oversættes fra et sprog til et andet, men tolkning er lige så meget det mundtlige, der kan foregå i for eksempel møder, interviews eller til forskellige former for samtaler.

Hvis det er videomateriale, der skal oversættes, kan man enten få lagt en voiceover på eller man kan få undertekster. Uanset hvad det er, man går efter, skal indholdet dog være korrekt, så der ikke er forskel på originalsproget og oversættelsen indholdsmæssigt.

Simultantolkning til konferencen

I nogle tilfælde er det helt vitalt at have en tolk, der kan oversætte simultant på stedet, når der foregår forskellige ting. Det er blandt andet uvurderligt på konferencer, hvor der måske er en oplægsholder med en anden baggrund end dansk eller engelsk, som skal tolkes undervejs, eller det kan være på store møder, hvor der er repræsentanter fra mange forskellige lande. Selvom mange i dag taler engelsk, føler de fleste sig mere komfortable på deres modersmål, så for sprogforståelsen kan det i nogle tilfælde være mere gavnligt at tale sit modersmål og så have simultantolk på.

Se også:
  Hvad er topskat?

Et alternativ er konsekutiv tolkning, som formentlig er det, de fleste tænker på, når de hører ordet tolk. En konsekutiv tolk lytter til originalsproget, hvorefter samtalen sættes på pause, mens der tolkes. Det er anderledes fra simultantolkningen, hvor oversættelsen sker løbende hen over, hvad der siges på originalsproget, og for mange er den konsekutive tolkning lettere at forstå, fordi man kan koncentrere sig udelukkende om det, der oversættes, uden der er andre lyde at forholde sig til.

Uanset hvad formålet med det, I skal have tolket, er, findes der helt sikkert en løsning for jer, og der er altid helt styr på processen.