Bedøm artiklen

Selvom mange tror, at bogføring kræver en stor matematisk viden, så er det faktisk ikke tilfældet. Bogføring er som regel ret simpel matematik, så som at lægge tal sammen, trække dem fra hinanden, gange og dividere dem. Det kan de allerfleste finde ud af. Men alligevel er bogføring en af de første opgaver, de fleste outsourcer, når de bliver selvstændige.

Grunden til at bogføring kan være ret komplekst, er altså ikke på grund af selve matematikken. Indenfor bogføring er der nemlig et hav af forskellige regnskabstermer, man skal have styr på, og forstå, for at kunne lave en virksomheds regnskab. Det er her, kæden hopper af for de fleste, fordi de ikke har kendskab til alle disse regnskabstermer.

Alle regnskabstermerne kan lyde lidt frygtindgydende for nybegynderen, men de er faktisk ikke så komplekse, som de måske lyder til at være. Her får du et overblik over de mest brugte regnskabstermer, og en simpel forklaring på hvad de betyder.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse giver en oversigt over en virksomheds finansielle aktiviteter over en bestemt tidsperiode. Resultatopgørelsen starter med omsætning, som du så trækker vareforbrug og udgifter fra, som så giver dig dit nettoresultat.

Omsætning

Alle de penge virksomheden har tjent på at sælge sine produkter eller tjenester, bliver kaldt for omsætning.

Vareforbrug

Alle de penge, der er blevet brugt til at købe eller producere virksomhedens produkter eller tjenester, bliver kaldt for vareforbrug.

Udgifter

Udgifterne på resultatopgørelsen, er alle de penge, der ikke er blevet brugt på produkter eller tjenester, men i stedet på selve virksomheden.

Se også:
  Her er den bedste (og mest holdbare) måde at tjene penge online

Nettoresultat

Nettoresultatet viser hvor mange penge virksomheden har tilbage fra omsætningen, når vareforbruget og alle udgifter er trukket fra. For at en virksomhed skal være succesfuld og bæredygtig over tid, kræver det selvfølgelig et positivt nettoresultat. Dog kan man nogen gange nøjes med et negativt nettoresultat i et stykke tid, hvis man på sigt forventer, at nettoresultatet vil ændre sig positivt.

Balance

I modsætning til resultatopgørelsen, der giver en oversigt over en tidsperiode, så giver dit balance ark dig et øjebliksbillede, af virksomhedens finansielle position på en bestemt dato. Et balance ark viser balancen mellem virksomhedens indtægter og udgifter, på den bestemte dato. På et balance ark bruger du disse regnskabstermer:

Aktiver

En virksomheds aktiver er alle de ting virksomheden ejer, for at kunne drive sin forretning. Dette kan være alt fra bygninger, biler, udstyr, maskiner, møbler o.a.

Passiver

Virksomhedens passiver er alt virksomheden skylder. Dette kan være alt fra obligationer, lån, ubetalte regninger o.a.

Egenkapital

Egenkapital er alle de penge, som ejerne af virksomheden har investeret i selve virksomheden. I mindre virksomheder, der kun har en enkelt eller meget få ejere, bliver egenkapitalen vist i en såkaldt kapitalkonto. I større virksomheder bliver ejernes egenkapital vist i aktier.

Pengestrømsopgørelse

En virksomheds pengestrømsopgørelse giver kort sagt en oversigt over de penge og aktiver, som virksomheden får ind, og dem der forlader virksomheden. For at skabe denne oversigt, bliver pengene delt op i driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansierinsgaktiviteter.

Driftsaktiviteter

Driftsaktiviteterne i en pengestrømsopgørelse er penge eller aktiver fra alle forretningsaktiviteter. Driftsaktiviteterne reflekterer altså hvor mange penge omsættes fra virksomhedens produkter eller tjenester.

Se også:
  Billig mobilreparation

Investeringsaktiviteter

Investeringsaktiviteter er, som ordet indikerer, penge, som virksomheden har brugt til investeringer. Dette kan være alt fra køb eller salg af aktiver, lån til leverandører, eller lån modtaget fra kunder m.m. Med andre ord er investeringsaktiviteter alt der vedrører ændringer i udstyr eller aktiver, eller penge fra investeringer.

Finansieringsaktiviteter

En virksomheds finansieringsaktiviteter er penge modtaget fra investorer eller banker, og penge brugt til at betale aktionærer. Udbytte af virksomhedens profit til aktionærer, køb af inventar, og tilbagebetaling af lån bliver betragtet som finansieringsaktiviteter.

Er du på udkig efter en mere komplet ordbog om regnskab, så kan du finde en komplet regnskabsordbog hos Dinero.