Bedøm artiklen

Har du mange små lån, forbrugslån, kviklån eller andet? Hvis ja kan det være en fordel, at samle dine lån til et samlet lån. Med et samlelån opnår du med høj sandsynlighed lavere omkostninger og derved får du også et større rådighedsbeløb -Du vil i denne artikel blive guidet igennem hvordan.

Hvad er et samlelån?

Navnet samlelån, forklarer egentlig sig selv, da det beskriver, at man samler sine ”små” lån i ét lån. Er du interesseret i et lån med lavere renter, eller betale de små lån med høje renter tilbage? I så fald kunne et samlelån være noget for dig. En myte siger, at samlelån giver dig lavere månedlige omkostninger grundet den tilsvarende lavere rente, end du skulle have på hvert enkelt af de små lån. Dog er virkeligheden den, at det ikke altid kan antages at være den billigste løsning; det bør i hvert fald beregnes først.

Hvorfor kan det betale sig at have mine lån samlet ét sted?

Du vil her blive fulgt igennem forskellige aspekter for, hvorfor du burde overveje at samle dine lån. Aspekterne man kan kigge på er overskueligheden og ikke mindst den økonomiske gunstige fordel det som ofte medføre. Men lad os starte med at kigge på aspekterne.

  • Overskuelighed
    Mange små lån betyder også, mange kreditorer der spørger efter deres penge. Ikke nok med det kan være en belastning at holde styr på, kan det også være farligt, da man alt andet lige er mere tilbøjelig og udsat for at glemme en betalingsrate og derfor bliver udsat for yderligere gebyrer. Med ét samlet lån vil der derfor opleves som en sikkerhed for du får betalt til tiden, hvilket højest sandsynligt også vil lette en byrde i dagligdagen.
  • Økonomisk gunstige fordel
Se også:
  Derfor er tøj altid en god julegave

Mange små lån vil som oftest også resultere i forskellige låneaftaler, herunder også forskellige renter og gebyrer på de mange lån. Mange er højest sandsynligt også over markedsprisen for henholdsvis gebyrer og renter.  Med ét samlet lån har du selvfølgelig muligheden for en ens gebyr -og rente aftale på dit lån, da du nu kun står med ét lån. Ydermere vil der også som oftest blive lavet en aftale der er mere gunstig iforhold til markedsprisen for henholdsvis gebyrer og renter.

Hvordan skal du forholde dig til et samlelån?

Det kan virke paradoksalt, at tage et større lån for at betale de små lån af, men som beskrevet tidligere kan det som oftest godt betale sig. Dog skal du overveje dine muligheder for forskellige samlelån nøje. Ydermere bør du kigge på de aspekter, som der er beskrevet overstående og vurdere hvad der ud fra dit standpunkt syntes, at være den mest gunstig løsning for netop dig. Oftest vil det resultere i, et større rådighedsbeløb end hvad der ved de mange små lån var. Du vil derfor, højest sandsynligt også opleve mere luft i din økonomi. Ud fra din indkomst og dit dertil liggende budget, bør du derfor også kigge på om de ekstra penge skal give anledning til en opsparing, så du slipper for at låne flere penge næste gang du eller ville have haft brug for et lån. Eller vælge at afvikle dit lån hurtigere. Ud fra et rationelt synspunkt vil det ikke anbefales at lade det ekstra råderum gavne dagligdagens budget, da du inden godt kunne få det til at hænge sammen uden.

Se også:
  Få flere kunder med en god hjemmeside

Vær grundig, vær kritisk!

Som sagt afhænger den økonomisk gunstige fordel af gebyrer og renter der følger lånet. Er gennemsnittet på omkostninger til gebyrer og renter på dine mange små lån billigere end hvad der er muligt, at få igennem et samlelån bør det altså overvejes ikke at tage et samlelån. Ydermere vil optagelsen af et samlelån også begrænse dig fra muligheden for at forhandle på nogle af dine eventuelle gamle lån. Derved vil der ved optagelse af samlelån ligesom ved optagelse af alle andre lån, i høj stil blive lagt op til, at være grundig og ikke mindst kritisk overfor de mange lånemuligheder der er.

Afslutningsvis vil der altså blive lagt op til en overvejelse af to aspekter, overskueligheden kontra økonomien. Et samlelån vil i mange tilfælde være gunstig for begge aspekter, men grundet af mange tilfælde, bør der naturligvis grundigt og kritisk undersøges muligheder. Under afsnittet Hvordan skal du forholde dig til et samlelån, er der også henvist til en side hvor du kan lave en research over lånemulighederne for samlelån.