Bedøm artiklen

Klima og klimaforandringer er emner som optager megen medietid og bekymrer mange mennesker.

Men på trods af den megen omtale og store interesse, så er det så som så med viden og fakta på området.

Det gør Klimaleksikon.dk noget ved. Klimaleksikon har over ti år forsynet danskerne med viden og fakta om klima og klimaforandringer.

Og gennem den periode er hundreder af tusinder danskere blevet klogere på klima takket være netop Klimaleksikon.dk.

Desværre tyder meget på at politikerne ikke har gjort sig den ulejlighed at besøge Klimaleksikonet.

For de lukker da så meget varm luft og gas ud omkring klimaforandringer at det næsten ikke er til at holde ud, hvis man rent faktisk ved noget om klimaforandringer.

Måske interesserer politkerne sig i virkeligheden ikke ret meget for klima og klimaforandringer. Måske lader de blot som om.

Fordi de har fundet ud af at det er et område som kan skabe frygt i befolkningen. Og så kan politikerne præsentere sig selv som de tapre riddere der redder den stakkels borger fra det frygtelige klimamonster.

Denne frygt bygger på uvidenhed. Og uvidenhed kan vi ikke bruge til noget som helst.

Politikernes skræmmekampagner på klimaområdet er dybt problematiske. De løser ingenting.

I stedet er der behov for en debat som finder sted på et både oplyst og realistisk grundlag.

Men ønsker politikerne egentligt at løse problemet?

Eller ønsker de at rage mere magt til sig? Ønsker de at åbne muligheden for flere og højere skatter så de kan polstre statskassen yderligere med borgernes penge?

Se også:
  Philips OneBlade Anmeldelse

De spørgsmål er interessante, men ikke nemme at svare på. For politikernes sande motiver er skjulte for os andre, og ofte erkender politikerne dem ikke engang over for sig selv.

Det eneste vi kan gøre er at insistere på mere viden og oplysning og mindre politik og færre skræmmekampagner.

Vi bør stå fast og ikke lade os lede rundt i manegen ved næsen af politikere som siger en ting og selv gør noget andet.

Og meget vigtigt: Vi må opgive den forestilling at Danmark og danske politikere kan redde verden og klimaet.

Lad os i stedet begynde at se på hvordan vi kan forbedre vores egen levestandard og andres samtidig med at vi udviser hensyn til naturen og vores omgivelser.

“Det sker kun ved økonomisk vækst og teknologisk udvikling. Ikke ved at politikerne leger verdensmænd og laver skræmmekampagner,” siger Lennart Kiil fra FOLKETS.DK