Bedøm artiklen

Uanset hvilken branche din virksomhed ligger indenfor, er det nødvendigt at have de rette forsikringer. Vælger du at spare forsikringerne væk, kan det nemlig hurtigt blive en meget dyr affære, hvis uheldet er ude.

Alle virksomheder er skruet forskelligt sammen og har således forskellige behov til forsikring. Har du brug for råd til, hvordan du finder de rette erhvervsforsikringer til din virksomhed, så læs med i artiklen her.

Overvej virksomhedens behov, når du vælger erhvervsforsikring

Når du vælger erhvervsforsikringer, er det vigtigt at gøre dig klart, hvilke behov din virksomhed har. Du kan nemlig tilpasse dine forsikringer herefter, så dine værdier såsom varelager, maskiner, værktøj, data og IT-udstyr dækkes. Desuden vælger du selv, hvilke skader du ønsker at forsikre imod. Det kan være tyveri, brand, hærværk og vandskader.

Som tilvalg til din erhvervs forsikring kan du vælge en løsøreforsikring. Dog indeholder mange erhvervsforsikringer allerede sådan en forsikring. Løsøre er en fælles betegnelse for både faste og flytbare genstande samt udstyr og varer, der anvendes i driften af virksomheden, f.eks. computere, printere, maskiner og møbler. Det kan se meget forskelligt ud, alt efter hvilken branche din virksomhed befinder sig i. Løsøreforsikringen dækker løsøre mod pludselige og uforudsete skader.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dine medarbejdere

Hvis du har medarbejdere eller skal til at ansætte, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring som del af din erhvervsforsikring. Du skal altså tegne denne forsikring, uanset ansættelsestype og arbejdstider.

På den måde er dine medarbejdere dækket, hvis de udsættes for en ulykke i arbejdstiden. Her betegnes en ulykke som en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage, såsom et fald, et forkert løft eller en traumatiserende oplevelse. Med en arbejdsskadeforsikring giver du alle dine ansatte ekstra tryghed ved at sikre deres fremtid efter en eventuel skade.

Er du derimod selvstændig uden ansatte, har du ikke behov for at tegne arbejdsskadeforsikringen, der dækker medarbejdere under udførelse af arbejde for din virksomhed.

Se også:
  Store tøjstørrelser bør ikke begrænse din tøjstil

Hvad hvis dine behov ændrer sig?

I takt med at din virksomhed vokser og udvikler sig, vil dine behov for forsikring typisk også ændre sig. Hos de fleste forsikringsselskaber kan du heldigvis løbende tilpasse og sammensætte dine forsikringer efter dine nye behov. Ønsker du at skifte forsikringsselskab, har du i Danmark mulighed for at skifte med en måneds varsel til den første i en måned.

Med gode erhvervsforsikringer passer du godt på din virksomhed og dine ansatte, så I alle kan gå trygt på arbejde.