Bedøm artiklen

Dette indhold er sponsoreret

Et testamente er en juridisk bindende aftale, der kan indeholde ønsker om, hvordan dine ejendele og formue skal fordeles efter din død. Et testamente giver dig mulighed for at bestemme, hvem der skal arve hvad. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad du skal tage højde for, når du laver dit testamente.

Notartestamente – en sikring af dit testamente

Et testamente er et dokument, hvori man kan bestemme, hvem der skal arve ens ejendele og formue, når man dør. Testamentet skal underskrives af den afdøde og to voksne vidner – helst ikke familiemedlemmer. Vidnerne må ikke have interesse i testamentet.

En notar publicus er en offentligt udnævnt embedsmand, der blandt andet tager imod og opbevarer dokumenter som testamenter. Notaren sikrer, at de formelle krav til et gyldigt testamente er opfyldt, og at der ikke er tvivl om den afdødes vilje. Notaren bekræfter desuden, at de to vidner har underskrevet testamentet frivilligt. Det anbefales altid at få lavet et notartestamente, der sikrer, at testamentet står ved magt.

Hvad skal et testamente indeholde?

Et testamente skal indeholde en oversigt over, hvem der skal arve ens ejendele og formue, når man dør. Her har man som udgangspunkt stor frihed med fordelingen af genstande og formue.

Der er dog nogle faktorer, man skal være særligt opmærksom på, herunder uskiftet bo. Det omfatter blandt andet fælleseje-boliger og andelsboliger. Der er nogle regler for uskiftet bo, som gælder for alle, og hvis ikke disse ændres, står reglerne for uskiftet brug ved magt efter din død. Det vil som udgangspunkt give din ægtefælle ansvaret for ejendommens økonomi, og kan ende med at påføre din ægtefælle ubetalt gæld.

Derudover kan man også tage arvingernes alder i betragtning i sit testamente og beslutte, at en und arving først må få andel i arven, når personen er f.eks. 18 eller 21 år. Dette kan være en måde at fremtidssikre børn på, hvor de først får deres andel af formuen, når de er voksne.

Se også:
  Alternative og sjove gaveidéer til dem du holder af

Hvordan udarbejdes et testamente?

Der er flere måder, hvorpå man kan lave et testamente. Du kan vælge at gøre det selv på nettet, eller du kan bruge en advokat. Jo mere kompleks din familiesituation er, jo større grund er der til at have en jurist ind over udarbejdelsen.

Testamentet skal indeholde navn og adresse, samt de personer, som du ønsker skal arbejde efter dig. Du skal også angive en sum penge for hver person – dette kaldes legatet. Hvis der er nogen personer, som ikke skal have noget fra dig i dit testamente – fordi de allerede har fået deres andel af din formue – kan du angive dem herunder på listen over personerne i dit testamente. Herefter underskrives det, og så kan det medbringes til en notar.