Bedøm artiklen

A-kasser og fagforeninger er to forskellige ting, og det er ikke en forudsætning, at du er medlem af begge på samme tid. Du kan sagtens være medlem af enten en a-kasse eller en fagforening.

 

Hvad er en a-kasse?

A-kasser går helt tilbage til 1907, hvor de første statsstøttede a-kasser blev oprettet. Der har altså været a-kasser i over 100 år, og det er der en god grund til. En a-kasse er en organisation, som kan hjælpe dig i tilfælde af blandt andet arbejdsløshed. En a-kasse udbetaler dagpenge, feriedagpenge og andre ydelser. Derudover tilbyder de fleste a-kasser kurser, rådgivning og vejledningssamtaler, hvorved du kan udvide dine kompetencer og få hjælp til at finde et arbejde. Men der er én ting, som en a-kasse ikke er, og det er en fagforening.

 

Hvad er en fagforening?

Fagforeninger, også kaldet fagforbund, opstod tilbage i 1800-tallet. En fagforening er en organisation, der kæmper for at forbedre lån- og arbejdsforhold, og de sørger for at dine arbejdsvilkår lever op til de fastsatte standarder. Hvis du for eksempel er blevet fyret på urimelig vis, kan en fagforening hjælpe med juridisk støtte. Fagforeninger har blandt andet fået indført regler om mindstelån og opsigelsesvarsel gennem årene. Disse regler er med til at skabe gode arbejdsvilkår i Danmark.

 

Hvilken fagforening og a-kasse bør du vælge?

Der findes rigtig mange forskellige fagforeninger og a-kasser. Derfor kan det være svært at vide, hvilken fagforening eller a-kasse, som vil passe bedst til dig. Det første du kan undersøge, er, om der findes en fagforening eller a-kasse, der er specialiseret inden for dut fag. På den måde er dy sikker på, at fagforeningen eller a-kassen kan hjælpe dig bedst muligt. En a-kasse, der er specialiseret inden for dit fag vil som regel have kursustilbud, der passer til dit fag, hvilket kan være brugbart, hvis du ønsker at forbedre eller forny dine kompetencer.

Se også:
  Vil du gerne skabe et større sammenhold på din arbejdsplads?