3 (60%) 2 votes

Søvnløshed er en lidelse, der er overraskende udbredt blandt voksne personer i Danmark. Lidelsen er så udbredt, at op mod halvdelen af alle voksne på et tidspunkt i deres liv oplever problemer med søvnløshed. Det er dog kun få som oplever lidelsen som kronisk.

Hvorfor opstår søvnløshed?

Søvn er en tilstand, hvor både kroppen og hjernen falder til ro og samler energi til at være aktiv den efterfølgende dag. Søvnløshed opstår når man ikke er i stand til at falde i søvn som følge af forstyrrelser – disse kan enten være fysiske eller mentale.

Søvnløshed kan forårsages af fysiske forstyrrelser i form af smerte (sygdomme) eller irriterende kropslige forhold, kløe eller generelle kropslige forstyrrelser. Eksempler kan være stoppet næse, allergi, hudsygdomme og åndedrætsbesvær. Derudover kan lidelsen opstå som følge af mentale forstyrrelser, der kan indebære mentale sygdomme, problemer i privatlivet eller på arbejdspladsen – oftest er årsagen associeret med stress.

Konsekvenser ved søvnløshed

Søvnløshed er ikke farligt i kortere perioder, hvor man gradvist kan arbejde med de fysiske og mentale forstyrrelser og dermed slippe af med tilstanden og opnå en normal søvnrytme. I længere perioder kan søvnløshed dog have store konsekvenser. Disse indebærer lav koncentrationsevne, manglende fokus, lavere social funktionsevne, samt generel træthed. Derudover kan tilstanden også på lang sigt have fysiske konsekvenser, da kroppen ikke er i stand til at lade fuldt op til at modstå sygdomme og generelle anstrengelser i hverdagen.

Sådan behandles søvnløshed

Først og fremmest bør man i samarbejde med sin læge få stillet en decideret diagnose ved hjælp af en søvndagbog. Derefter bør man – eventuelt i samarbejde med en psykolog – nå frem til roden af problemet og bearbejde den konkrete årsag til søvnløshed.

Se også:
  Tips til din boligindretning

Alternative metoder indebærer eksempelvis behandling med CBD olie, der er en olie baseret på cannabisplanten. Dette betragtes som en utraditionel og alternativ behandlingsmetode af diverse lidelser og der hersker stor debat omkring dens effekt. Forskning i virkningen af CBD olie er i fuld gang og mange personer har delt sine positive resultater fra olien til behandling mod mentale lidelser. I forbindelse med søvnløshed hjælper CBD olie med at få hjernen til at slappe af og gør det deraf lettere at falde i søvn.

Andre typer af behandlinger mod søvnløshed indebærer høj aktivitet og motion i løbet af hverdagen. Dette hjælper både kroppen til at slappe af og falde til ro, men kan også modvirke mentale forstyrrelse ved at samle tankerne omkring fysisk anstrengelse. Dertil kommer, at fysisk aktivitet også kan fremme generel kropslig velvære, hvilket også kan have positive virkning mod søvnløshed.

Slutteligt kan meditation være en god hjælp mod søvnløshed. Meditation er et redskab, der blandt andet bruges mod stress og mere konkret hjælper dig med at samle tankerne og takle mentale forstyrrelser.